Verantwoording

Verantwoording en zakelijkheden:

  • Wij zijn geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer : 01173338
  • Wij zijn geregistreerd bij de Belastingdienst onder RSIN nummer : 821896210
  • Onze statuten zijn op aanvraag beschikbaar
  • Wij genieten een ANBI status
  • We hebben een bankrekening voor al uw giften
  • Wij kennen een jaarlijkse (financiële) verantwoording
  • Elke 2e collecte mogen wij bestemmen voor een goed (ANBI) doel
  • In december is er een separate inzameling voor de stadse-voedselbank
  • Wij zijn aangesloten bij de Federatie van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland

Wat geloven wij?
De redding van de mens is alleen mogelijk door het geloof in
Jezus Christus God heeft zich geopenbaard in drie Personen: Vader, Zoon en Heilige Geest
De Goddelijkheid en menswording van de Here Jezus Christus
De zondeval van de mens in het Paradijs
De doop bediend mag worden aan kinderen en volwassenen
De Bijbel is het geïnspireerde en onfeilbare Woord van God
De Heilige Geest overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel en leidt in alle waarheid
De gemeente van Jezus Christus als Zijn Lichaam op aarde, waar wij deel van zijn.
De wederkomst van Jezus op de wolken om Zijn Gemeente op te halen,
het duizendjarig vrederijk, het herstel van de positie van Israël,
het laatste oordeel en de nieuwe hemel en de nieuwe aarde


Wat doen wij?
Naast de erediensten en gemeentelijke activiteiten wordt veel aandacht geschonken aan
pastoraat en huisbezoek. Onze gemeente is toegankelijk voor iedereen en zo ook het pastoraat
en huisbezoek. Ziekenhuisbezoek of aan zorginstellingen zijn onderdeel hier ook onderdeel van. De zorg voor de mens in de samenleving wordt op deze wijze door ons ingevuld.


Financiën

In het voorjaar wordt onze algemene ledenvergadering gehouden waarop ook de financiën
vastgesteld worden, na controle door de kascommissie. Hieronder een overzicht van de laatste
4 jaren:

 

De werkelijke cijfers (in duizendtal) over 2013 t/m 2016 waren als volgt:
Kalenderjaren  ———-                                       2013       2014      2015    2016    2017   2018
Inkomsten uit giften, bijdragen en overige € 23          26           15          11         11          8

Kosten activiteiten                                                 – 21          -21          -22       -21       -22      -22

Uitgaven tbv bijeenkomsten                             –   4            -5            -4           -6          -6        -5
_______
Saldo (er was een tekort)                                   –   2             0           -11        -15        -16     -19

De 2e collecten waren bestemd voor meerdere externe doelen.
Hiertoe brengen we jaarlijks € 2 bijeen. En voor de stadse voedselbank
werd jaarlijks (als kerstoffer) 0,3 ingezameld.

 

De cijfers over 2018 zijn toegevoegd, na controle en vaststelling door de algemene
ledenvergadering van 13 april 2019.

Na een zware periode was er geen zicht meer op herstel, derhalve hebben wij geen
bijeenkomsten , van welke aar dan ook , meer en gaan we binnenkort uitvoering geven
aan voorgenomen opheffing van de vereniging.